Pieskie życie

maj – uf… i trochę mądrości

No dobra.. niezbyt udana ta majówka w tym roku była – przynajmniej dla tych co w Polsce ją spędzali.

My mocno domowo spędziliśmy majóweczkę.. fura sie człowiekom zepsuła i nie dojechaliśmy do Zabrza :( Do tego pani się źle czuła przez dwa dni.. eh eh
Nooo i nie zapomnijmy że padało prawie cały długi weekend .. ale spacerki były, a jakże ;)

Człowieki mówią, że wynagrodzą mi brak dłuuuugich spacerów :) więc czekam na tą nagrodę ^^

A tak na dobrą sprawę wiecie w ogóle dlaczego weekend majowy jest taki długi?
Składają się na niego dwa wolne dni: 1 i 3 dzień maja.

1.05 – to święto pracy i dopóki pani nie wyjaśniła to nie kumałem, czemu święto pracy jest dniem wolnym :P

Dzień ten upamiętnia strajk w Chicago, w którym wzięło udział kilkanaście tysięcy ludzi. Ludzie ci walczyli o ustanowienie 8śmio godzinnego dnia pracy – do tej pory było to 12 godzin, niskie pensje i fatalne warunki pracy.

3.05 – rocznica uchwalenia Konstytucji – jest to najważniejszy dokument w państwie.

W dokumencie tym jest zapis:

Art. 74.2.

Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.

Art. 74.4.

Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.

Art. 86.

Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa.

Ochrona prawna dzikich zwierząt także zaczyna się od przepisów konstytucyjnych.

Według art. 5 Konstytucji Rzeczpospolita Polska strzeże dziedzictwa narodowego i zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Do dziedzictwa narodowego należy otoczenie przyrodnicze wraz z fauną i florą. W tym rozumieniu Konstytucja zrównuje dzikie zwierzęta z takimi dobrami, w sensie ochrony prawnej, jak: niepodległość, suwerenność i nietykalność terytorialna.