warto wiedzieć

Psie sprawy Warszawy

Popularyzacja sprzątania po psach odbywała się poprzez dystrybucję bezpłatnych zestawów do sprzątania po psach w każdym kiosku RUCH, przygotowano 260 tys. zestawów i od 30 czerwca 2008 r. właściciele mogą je bezpłatnie odbierać w kioskach.
Zestawy były także przekazywane przez osoby rozdające METRO i ECHO DNIA.
Akcja ma na celu zwrócenie uwagi właścicielom czworonogów i przekonanie ich do podjęcia indywidualnych działań zmierzających do bezpośredniej likwidacji problemu (tzn. usuwania zanieczyszczeń zaraz po ich powstaniu).

Szacuje się, że na terenie m.st. Warszawy żyje około 110 tys. psów. Właściciele psów i innych zwierząt domowych ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie utrzymywanych zwierząt. Na tereny przeznaczone do wspólnego użytku, psy należy wyprowadzać na smyczy, a agresywne dodatkowo w kagańcach, wyłącznie przez osoby dorosłe. Nie wolno wprowadzać psów ani do placówek handlowych, gastronomicznych, jeżeli wynika to z wyraźnego oznakowania, ani na tereny placów zabaw i gier dla dzieci (poza wyraźnie oznakowanymi psami-przewodnikami osób niewidomych i psami-opiekunami osób niepełnosprawnych).
Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i innych zwierząt, a w szczególności do dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia, nie zakłócały spokoju domowego i nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku.Utrzymujący psy, koty i inne zwierzęta domowe zobowiązani są do posiadania ważnego dowodu aktualnych szczepień ochronnych.
Psy przebywające na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku powinny posiadać identyfikator trwale przymocowany do obroży umożliwiający ustalenie jego właściciela. Zaleca się też elektroniczne znakowanie psów (czipowanie).
I na koniec temat jeszcze wstydliwy – sprzątanie po psach. Otóż właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do  bezzwłocznego usuwania ich odchodów z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Nie trzeba szukać specjalnie oznakowanych koszy –

zebrane nieczystości możemy wyrzucać do wszystkich napotkanych koszy przyulicznych.

Czym sprzątać? Jeśli nie mamy specjalnego zestawu do sprzątania, wystarczy torba foliowa. Dla chcącego nic trudnego. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów-przewodników oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z psów-opiekunów.

Tekst zaczerpnięty z regulaminu Stolica Czystości