W czasie wolnym, warto wiedzieć, z życia lasu

Jakie motyle możesz spotkać w lesie?

Lasy zapewniają miejsce do rozmnażania się wielu gatunkom motyli, niestety to jak zmienia się klimat ma wpływ na liczebność tych kolorowych mieszkańców lasów. Las z mieszanką gatunków drzew i roślin na różnych etapach życia jest ważny nie tylko dla motyli, ale także dla wielu innych dzikich zwierząt.

This slideshow requires JavaScript.

Gdzie dostrzec motyle

Słoneczne, ale osłonięte obszary to świetne miejsca do wypatrywania motyli, więc leśne ścieżki i polany są idealne. Na polanach nie tylko można spotkać dorosłe osobniki, ale ciepłe i osłonięte miejsca to także doskonałe miejsca dla gąsienic.

Latem często można spotkać motyle żerujące na jeżynach. Niektóre rzadkie gatunki żywią się ty co rośnie w koronach drzew, więc z pewnością będziesz potrzebować do tego lornetki.

This slideshow requires JavaScript.

Najpopularniejsze gatunki motyli, które możesz spotkać w lesie?

W Polsce występuje ok. 160 gatunków motyli dziennych i jest to niewiele zważywszy, że motyli nocnych czyli ciem jest ok. 3000 gatunków czyli prawie 20 razy więcej.

Dostojka malinowiec, perłowiec malinowiec (Argynnis paphia)

Zwykle przebywają w koronach drzew. Żywią się nektarem.

Występowanie: drogi leśne, skraje lasów, polany leśne.

Rośliny żywicielskie: fiołek błotny i psi, malina.

Wygląd: rozpiętość skrzydeł od 58 do 66 mm. Wierzch skrzydeł samicy rudooliwkowy, samca rudy z ciemnymi pasami na żyłkach przedniego skrzydła na których znajdują się skupienia łusek zapachowych.

Zimuje w stadium młodej gąsienicy w szczelinach kory.

This slideshow requires JavaScript.

Latolistek cytrynek (Gonepteryx rhamni)

Motyle te żywią się nektarem pierwszych kwiatów. Żółte samce często latają wzdłuż skrajów leśnych i dróg w poszukiwaniu samic. To pierwsze motyle, które możemy obserwować z początkiem wiosny. Są jednymi z najbardziej długowiecznych motyli. Ich skrzydła posiadają lekko cytrynowy zapach.

Występowanie: lasy, ogrody, sady, tereny ruderalne, zarośla, miedze, ugory.

W gorące lata przechodzi diapauzę (stan hibernacji) letnią.

Rośliny żywicielskie: kruszyna pospolita, szakłak pospolity.

Zimują w stadium motyla w opadłych liściach.

This slideshow requires JavaScript.

Bielinek bytomkowiec (Pieris napi)

Najpospolitszy i najszerzej rozprzestrzeniony gatunek motyla dziennego w Polsce, jednak w porównaniu do końca XX wieku istotnie zmniejszyła się jego liczebność.

Motyle te żywią się nektarem kwiatów, ale nie gardzą płynami z wilgotnej ziemi.

Wygląd: wierzchnia strona skrzydeł biała; przy wierzchołku skrzydła przedniego czarna plama, a dodatkowo u samic dwie czarne okrągłe plamki poniżej. Na spodniej stronie skrzydeł żyłki wyraźnie szarozielonkawo przyprószone. Gąsienica zielona z żółtawymi plamkami wokół przetchlinek.

Występowanie: łąki, ogrody, tereny ruderalne, zarośla, miedze, skraje lasów, lasy, pola uprawne, polany leśne.

Rośliny żywicielskie: z rodziny krzyżowych (rzeżucha, rukiew, gęsiówka, gorczyca, czosnaczek, tylko rzadko rośliny uprawne).

Zimuje w stadium poczwarki.

Przestrojnik trawnik (Aphantopus hyperantus)

Motyl w poszukiwaniu pokarmu odwiedza nektarodajne kwiaty, preferując kwiaty fioletowe. Siadając natychmiast składa skrzydła i ukazuje oczka na ich spodzie.

Wygląd: rozpiętość skrzydeł tego motyla to średnio 35–42 mm. Ich górna strona ma kolor ciemnobrązowy; u samic występują na przednim skrzydle 3, u samców 2 pawie oczka. Na spodniej stronie skrzydła tylnego, zarówno u samca, jak i samicy występuje 5 bardzo wyraźnych pawich oczek z żółtą obwódką. Gąsienica jest jasnobrązowa.

Występowanie: łąki, przydroża, skraje lasów, polany leśne.

Rośliny żywicielskie: trawy.

Zimuje w stadium na wpół wyrośniętej gąsienicy wśród roślinności zielnej.

Rusałka pawik (Aglais io)

Gatunek motyla z rodziny rusałkowatych. Występuje w Azji i Europie, a w Polsce jest jednym z najbardziej pospolitych motyli.

Wygląd: rozpiętość skrzydeł 50–55 mm. Najbardziej charakterystyczną cechą tego gatunku, po której łatwo odróżnić go od innych gatunków motyli są duże, wielokolorowe plamki („pawie oczka”) na końcach przednich i tylnych skrzydeł.

Występowanie: na polanach i skrajach lasów, w ogrodach, sadach, na nieużytkach i w wielu innych miejscach. Wszędzie jest bardzo pospolita.

Postać dorosła występuje przez całe lato, można ją spotkać na różnych kwiatach, z których spija nektar.

This slideshow requires JavaScript.

Zieleńczyk ostrężyniec (Callophrys rubi)

Jest to gatunek rodzimego motyla z rodziny modraszkowatych.

Wygląd: skrzydła z wierzchu są brunatne, spodnia część jest zielona. Obrzeża są brunatno-białe. Widoczne są od spodu białe punkty.

Występowanie: na otwartych przestrzeniach w kompleksach leśnych, zwłaszcza wśród borów świeżych i borów bagiennych, a także na torfowiskach wysokich, wrzosowiskach i murawach kserotermicznych. Rozprzestrzeniony w całej Polsce, pospolity.

Zjada kwiaty i niedojrzałe owoce. Poczwarka zimuje w ściółce na ziemi.

Przeplatka cinksia (Melitaea cinxia)

Motyl dzienny z rodziny rusałkowatych. W Polsce występuje na terenie całego kraju z wyjątkiem gór, pogórzy i Mazur.

Wygląd: rozpiętość skrzydeł od 36 do 44 mm, dymorfizm płciowy niewielki.

Występowanie: polany, ekstensywnie użytkowane pastwiska, kwietne łąki.

Rośliny żywicielskie: babki, rzadziej przetaczniki.

Dzięki substancjom pozyskiwanym z roślin żywicielskich motyle są niejadalne dla drapieżników.

A czy Ty masz „swojego” ulubionego motyla? :)