Słownik z dziczy, W czasie wolnym, z życia lasu

Słownik z dziczy: Nyktynastia

Kolejne trudne słowo na dziś, z zakresu słownika z dziczy, to nyktynastia.

This slideshow requires JavaScript.

Czym jest nyktynacja?

Z definicji jest to reakcja ruchowa organów roślinnych tzw. ruchy senne, na które wpływ ma fitochrom.

To okresowy ruch kwiatów lub liści spowodowany nocnymi zmianami natężenia światła lub temperatury. Czytałam również, że ruchy te, zwłaszcza otwieranie i zamykanie kwiatów, nie zawsze występują w godzinach nocnych.

Mówiąc bardziej obrazowo: w ciągu dnia liście są ustawione poziomo, co zapewnia roślinie najlepszą pozycję do pochłanianie światła, natomiast w nocy opuszczają się one lub podnoszą do góry, ustawiając się prostopadle w stosunku do ich dziennej pozycji.

Ciekawostka:
Ruchy senne są niezależne od 24-godzinnego, dobowego rytmu ziemskiego. Jeżeli umieści się roślinę w stałej ciemności lub w stałym świetle, ruchy te zachodzą nadal, jednak w rytmie zbliżonym do 23 godzin.

Kiedy pogoda jest bardzo „ponura” z powodu gęstych chmur lub gdy pogoda gwałtownie się zmienia (np. nagła burza, lub od jasnego słonecznego dnia do ciemnego, szarego, mocno zachmurzonego nieba) niektóre kwiaty mogą reagować zamykaniem się.

Etymologia słowa nykastynacja

Słowo nykastynacja pochodzi z języka greckiego i jest połączeniem nux lub nukt oznaczającego noc oraz nastos oznaczającego ściskanie.

Definicja pochodzi z: Solmon, Berg, Martin, Ville: Hormony roślinne a reakcje roślin. W: Solmon, Berg, Martin, Ville: BIOLOGIA. Wyd. 1 pol. według 3 oryg. Warszawa: MULTICO Oficyna Wydawnicza, 1996. ISBN 83-7073-090-6